Privacyverklaring

In, door de eigenaar van deze website beheerde, adresbestanden zijn een aantal persoonsgegevens opgenomen, waarvan gebruik gemaakt wordt in persoonlijk contact en voor het versturen van nieuwsbrieven.

De gegevens die beheerd worden zijn afhankelijk van de achtergrond van verzamelen: voornaam, achternaam en e-mailadres. Daarnaast worden ook de volgende gegevens verzameld indien hiertoe de noodzaak bestaat: telefoonnummer, adresgegevens, informatie over de locatie. Het is ook mogelijk dat informatie in een ander verband is verstrekt.

Deze gegevens worden bewaard in een beveiligd digitaal bestand. Dit bestand is niet gekoppeld aan het internet. Deze gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Persoonlijke informatie uit, telefonisch of persoonlijk contact,  wordt niet digitaal bewaard.

Gekoppeld aan deze website zijn uitsluitend naam en e-mailadres van contacten, die zich in de loop der tijd hebben gemeld met een verzoek om informatie, offerte of opdracht met betrekking toiletbeheer of huur toiletwagen.
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om contacten op de hoogte te houden van ontwikkelingen of aankondigingen van nieuwe activiteiten of producten via nieuwsbrieven.
Nieuwsbrieven zijn altijd voorzien van een mogelijkheid tot uitschrijving hiervan.
Iedereen die een nieuwsbrief ontvangt heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn of haar gegevens.

Op deze website worden uitsluitend technische (noodzakelijke), functionele (aanbevolen) en statistische cookies gebruikt, die dienen voor het goed functioneren van de website.